castellano | français
Institut Cardiovascular Barcelona

Unitat estructural auricular

 / UNITATS CARDIOLOGIA

Aquesta unitat és multidisciplinar i està formada per metges especialistes en cardiologia clínica, ecocardiografia i altres tècniques d'imatge (ressonància magnètica cardíaca, tomografia computada cardíaca), arrítmies, neurologia, nefrologia, hematologia, aparell digestiu, medicina interna, cardiologia intervencionista, cirurgia cardíaca, i també per nutricionistes, infermeres i administratives.

Unitats