castellano | français
Institut Cardiovascular Barcelona

Unitat de cardio-oncologia

 / UNITATS CARDIOLOGIA

INTRODUCCIÓ

Els avenços en la detecció precoç i el tractament del càncer han reduït de manera significativa la mortalitat dels pacients, però també ha ocasionat un augment de les complicacions cardiovasculars provocades pels tractaments antitumorals.

La cardiotoxicitat (C-TOX) es defineix com el conjunt de malalties cardiovasculars ocasionades pel tractament oncològic. Una de les complicacions més freqüents és la disfunció ventricular secundària a cardiotòxics, que es defineix com una reducció de la fracció d'ejecció (FE) del ventricle esquerre > 10% respecte al valor basal, amb FE inferior al límit normal (53%).

La reversibilitat del dany miocardi en la fase inicial del tractament oncològic ha emfatitzat la importància d'una estratègia basada en la prevenció, monitorització i tractament precoç. Una preocupació excessiva per l'aparició de toxicitat cardiovascular pot impedir teràpies potencialment curatives, mentre que la subestimació d'aquest risc compromet el pronòstic vital a llarg termini.

La unitat de cardio-oncologia es va crear per tal d'abordar de forma sistemàtica i ràpida la prevenció i el diagnòstic i tractament de la malaltia cardiovascular provocada pel tractament oncològic. És una unitat multidisciplinar i està formada per metges especialistes en cardiologia clínica, ecocardiografia i altres tècniques d'imatge (ressonància magnètica cardíaca, tomografia computada cardíaca), oncologia, hematologia, endocrinologia i medicina interna, i també per nutricionistes, infermeres i administratives.

OBJECTIUS

  1. Abordar de forma sistemàtica la prevenció de la malaltia cardiovascular provocada pel tractament oncològic.
  2. Abordar de forma sistemàtica i ràpida el diagnòstic i tractament de la malaltia cardiovascular provocada pel tractament oncològic.
  3. Assessorar i col·laborar amb tots aquells metges que puguin estar implicats en el control i millora dels pacients amb malaltia cardiovascular provocada pel tractament oncològic.

DIAGNOSTIC

La prevenció i el diagnòstic de la malaltia cardiovascular provocada pel tractament oncològic es realitzaran utilitzant la història clínica, l’exploració física, les alteracions observades a l’analítica i a les proves d’imatge, i els protocols de la Unitat i de les societats de Cardiologia i Oncologia Europees i Americanes.

TRACTAMENT

El tractament s’individualitzarà segons la presentació clínica, l’exploració física i les alteracions observades a l’electrocardiograma i a les proves d’imatge. S’integrarà en el maneig dels pacients a tots aquells especialistes que siguin necessaris per un millor control i tractament del pacient.

EQUIP

Aquesta unitat és multidisciplinar i està formada per metges especialistes en cardiologia clínica, ecocardiografia i altres tècniques d'imatge (ressonància magnètica cardíaca, tomografia computada cardíaca), oncologia, hematologia, endocrinologia i medicina interna, i també per nutricionistes, infermeres i administratives.

Unitats