castellano | français
Institut Cardiovascular Barcelona

Unitat de cardiologia esportiva

 / UNITATS CARDIOLOGIA

INTRODUCCIÓ

La promoció de l’activitat física és una prioritat de salut pública doncs la pràctica regular i moderada d’activitat física redueix la mortalitat i la morbiditat cardiovasculars. No obstant, en algunes persones, la pràctica d’exercici físic i de l’esport augmenta el risc de presentar un event cardiovascular agut que, en algunes ocasions, pot desencadenar una mort sobtada. Per aquest motiu, és important identificar de manera precoç les malalties cardiovasculars, que són la principal causa de mort sobtada relacionada amb la pràctica de l’exercici físic.

La unitat de cardiologia esportiva es va crear per tal d’abordar de forma sistemàtica la detecció de malalties cardiovasculars i la prevenció de la mort sobtada en els esportistes i en les persones que s’inicien durant l’edat adulta en la pràctica d’exercici físic i de l’esport de més o menys intensitat. A més, el nostre equip realitza també el tractament individualitzat de les patologies cardiaques en els pacients que realitzen esport.

Aquesta unitat és multidisciplinar i està formada per metges especialistes en cardiologia clínica, ecocardiografia i altres tècniques d’imatge (resonància magnètica cardiaca, tomografia computada cardiaca, proves nuclears), genètica, electrofisiologia i cardiologia intervencionista, i també per nutricionistes, infermeres i administratives.

OBJECTIUS

  1. Abordar de forma sistemàtica la detecció de malalties cardiovasculars i la prevenció de la mort sobtada en els esportistes i en les persones que s’inicien durant l’edat adulta en la pràctica d’exercici físic i de l’esport de més o menys intensitat.
  2. Abordar de forma sistemàtica i ràpida el diagnòstic i tractament dels pacients esportistes amb malalties cardiovasculars.
  3. Aconsellar als esportistes quines pautes d’exercici poden realitzar per tal de que puguin millorar el seu rendiment esportiu.
  4. Aconsellar als pacients amb malalties cardiovasculars quines pautes d’exercici poden realitzar.

DIAGNOSTIC

El cribatge de malalties cardiovasculars en els esportistes i en les persones que s’inicien durant l’edat adulta en la pràctica d’exercici físic i de l’esport es realitzarà inicialment utilitzant: 1-la història clínica, 2-l’exploració física, 3-l’electrocardiograma, 4-l’ecocardiografia doppler color i 5-la prova d’esforç.

En aquells esportistes que realitzin esport d’alta intensitat es podrà realitzar una prova d’esforç cardiopulmonar (amb gasos) per tal de valorar el consum màxim d’oxígen (VO2 màxim i % VO2 màxim predit), el dintell anaeròbic (consum d’oxígen al límit ventilatori; VO2 a VT) i l’eficiència ventilatòria (mesurant la pendent ventilació minut/tasa eliminació de diòxid de carboni; VE/VCO2).

Segons el resultat d’aquestes proves, pot ser necessari utilitzar altres tècniques: ecocardiografia d’estrés, prova d’esforç isotòpica, tomografia computada cardiaca, resonància magnètica cardiaca, holter d’electrocardiograma, holter de pressió arterial, cateterisme cardiac, estudi electrofisiològic, estudi genètic.

EQUIP

Aquesta unitat és multidisciplinar i està formada per metges especialistes en cardiologia clínica, ecocardiografia i altres tècniques d'imatge (ressonàncies magnètica cardíaca, tomografia computada cardíaca, proves nuclears), genètica, electrofisiologia i cardiologia intervencionista, i també per nutricionistes, psicòlegs i infermeres.

Unitats