castellano | français
Institut Cardiovascular Barcelona

Programa Dona Segura

 / UNITATS CARDIOLOGIA

En les societats desenvolupades, les malalties cardiovasculars són la causa de mortalitat i morbilitat més important en les dones.

El programa Dona Segura és va crear per abordar de forma sistemàtica i ràpida la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les malalties cardiovasculars en les dones. Aquest programa està constituit per tres unitats:

  1. La unitat de cardiologia i embaraç,
  2. La unitat de cardiologia i càncer de mama (dintre de l’unitat de cardio-oncologia)
  3. La unitat de factors de risc cardiovascular.

Aquest programa és multidisciplinar i està format per metges especialistes en cardiologia clínica, ecocardiografia i altres tècniques d’imatge (resonància magnètica cardiaca, tomografia computada cardiaca, proves de medicina nuclear), cardiologia pediàtrica, obstetricia i ginecologia, oncologia, endocrinologia, medicina interna i genètica, i també per nutricionistes, infermeres i administratives.

Unitats