castellano | français
Institut Cardiovascular Barcelona

Unitat de cardiopatia isquèmica

 / UNITATS CARDIOLOGIA

INTRODUCCIÓ

La cardiopatia isquèmica és la causa de mortalitat i morbilitat més important a les societats desenvolupades. Per aquest motiu, el diagnòstic i el tractament d'aquesta malaltia i la dels factors de risc que la provoquen és una prioritat de salut pública.

La unitat de cardiopatia isquèmica es va crear per tal d’abordar de forma sistemàtica el diagnòstic i el tractament de la cardiopatia isquèmica i la de tots aquells factors de risc que la poden provocar: el tabac, la hipertensió arterial, les alteracions en el metabolisme dels lípids, la diabetes mellitus, l’obesitat i el sedentarisme, entre altres.

Aquesta unitat és multidisciplinar i està formada per metges especialistes en cardiologia clínica, ecocardiografia i altres tècniques d’imatge (resonància magnètica cardiaca, tomografia computada cardiaca, proves de medicina nuclear), cardiologia intervencionista i cirugia cardiaca, i també per nutricionistes, infermeres i administratives.

ISQUÈMIA MIOCÀRDICA
Isquèmia miocàrdica és l’aport insuficient d’oxígen i nutrients al múscul cardiac per a cobrir les seves necessitats metabòliques. Aquest desequilibri pot ser degut a un menor aport per estenosi o oclusió de l’artèria coronària, a l’augment de les demandes energètiques del cor, o a ambdòs factors.

ANGINA DE PIT
L’angina de pit és una síndrome clínica que apareix quan el múscul cardiac està isquèmic. A l’angina no hi ha necrosi o mort cel.lular sinó només isquèmia (patiment) del múscul cardiac.

ANGINA DE PIT INESTABLE
L’angina inestable es una síndrome clinica que és caracteritza per un augment en la freqüència i duració dels símptomes, així com un menor llindar a l’esforç (es produeix cada vegada amb esforços menors). L’angina inestable també pot ser de repòs o inicial (ràpidament progressiva). Pot evolucionar a l’estabilització o bé a l’infart o a la mort.

INFART DE MIOCARDI
Infart agut de miocardi (IAM) és la necrosi (mort) del múscul cardiac degut, en la majoria d’ocasions, a l’oclusió d’una arteria coronària. Inicialment, segons l’electrocardiograma inicial, podem parlar d’IAM sense elevació del segment ST (IAM SEST) i IAM amb elevació del segment ST (IAM AEST). Aquesta clasificació és important doncs aquests dos tipus d’infart tenen tractaments diferents. Posteriorment, ja pasats alguns dies de la fase aguda, alguns metges clasifiquen els infarts segons si tenen una ona Q o no a l’electrocardiograma. Utilitzant la resonància magnètica cardiaca, podem categoritzar també els infarts segons la localització i extensió transmural de la necrosi.

SÍNDROMES CORONÀRIES AGUDES
Quan la isquèmia coronària apareix de forma més aguda o brusca parlem de síndromes coronàries agudes (SCA). Les síndromes coronàries agudes inclouen l’angina inestable, l’infart agut de miocardi i una gran part de cassos de mort sobtada. Segons l’electrocardiograma que s’obté a urgències, les síndromes coronàries agudes es clasifiquen en SCA sense elevació del segment ST (SCA SEST) i SCA amb elevació del segment ST (SCA AEST). Posterioment, segons si a l’analítica s’han elevat o no els marcadors de necrosi del múscul cardiac (troponines i CK-MB) parlarem d’infart agut de miocardi o angina inestable, respectivament.

OBJECTIUS

  1. Abordar de forma sistemàtica i ràpida el diagnòstic i tractament dels pacients amb cardiopatia isquèmica (angina de pit i infart de miocardi).
  2. Asesorar i col.laborar amb tots aquells metges que puguin estar implicats en el control i milloria dels pacients amb cardiopatia isquèmica (angina de pit i infart de miocardi).

DIAGNOSTIC

El diagnòstic i la estratificació pronòstica dels pacients es realitzaran utilitzant la història clínica, l’exploració física, les alteracions observades a l’analítica i a les proves d’imatge, i els protocols de la Unitat i de les societats de Cardiologia Europees i Americanes.

TRACTAMENT

El tractament s’individualitzarà segons la història clínica, la història familiar, l’exploració física i les alteracions observades a l’analítica i a les proves d’imatge. S’integrarà en el maneig dels pacients a tots aquells especialistes que siguin necessaris per un millor control i tractament del pacient.

EQUIP

Aquesta unitat és multidisciplinar i està formada per metges especialistes en cardiologia clínica, ecocardiografia i altres tècniques d’imatge (resonància magnètica cardiaca, tomografia computada cardiaca, proves de medicina nuclear), cardiologia intervencionista i cirugia cardiaca, i també per nutricionistes, infermeres i administratives.

Unitats