castellano | français
Institut Cardiovascular Barcelona

Unitat de miocarditis aguda

 / UNITATS CARDIOLOGIA

INTRODUCCIÓ

La miocarditis aguda és una malaltia inflamatòria del miocardi que té una gran variabilitat en la seva presentació clínica i el seu pronòstic. Aquesta variabilitat requereix la utilització d'estratègies diagnòstiques i terapèutiques diferents segons la gravetat del quadre clínic, reservant els procediments diagnòstics més agressius i els tractaments més complexos per aquells pacients amb les formes de presentació més greus.

La unitat de miocarditis es va crear per tal d'abordar de forma sistemàtica el diagnòstic, pronòstic i tractament dels pacients amb miocarditis. Aquesta unitat és multidisciplinar i està formada per metges especialistes en cardiologia clínica, ecocardiografia i altres tècniques d'imatge (ressonància magnètica cardíaca, tomografia computada cardíaca, proves de medicina nuclear), medicina interna, reumatologia, pediatria, cardiologia intervencionista i cirurgia cardíaca, i també per nutricionistes, infermeres i administratives.

OBJECTIUS

  1. Abordar de forma sistemàtica i ràpida el diagnòstic, pronòstic i tractament dels pacients amb miocarditis aguda.
  2. Assessorar i col·laborar amb tots aquells metges que puguin estar implicats en el control i millora dels pacients amb miocarditis aguda.

DIAGNOSTIC

El diagnòstic de miocarditis aguda es realitzarà en la majoria de casos utilitzant la història clínica, l'exploració física, l'analítica (marcadors d'activitat inflamatòria i de necrosi miocardíaca), les alteracions observades a les proves d'imatge, i els protocols de la Unitat i de les societats de Cardiologia Europees i Americanes. La coronariografia invasiva o per tomografia computada (TC) s'utilitzaran per descartar la malaltia coronària.

TRACTAMENT

El tractament s’individualitzarà segons la presentació clínica, les alteracions observades a l’electrocardiograma, analítica i a les proves d’imatge, la gravetat del quadre clínic i l’etiologia de la miocarditis aguda. S’integrarà en el maneig dels pacients a tots aquells especialistes que siguin necessaris per un millor control i tractament del pacient.

EQUIP

Aquesta unitat és multidisciplinar i està formada per metges especialistes en cardiologia clínica, ecocardiografia i altres tècniques d'imatge (ressonància magnètica cardíaca, tomografia computada cardíaca, proves de medicina nuclear), medicina interna, reumatologia, pediatria, cardiologia intervencionista i cirurgia cardíaca, i també per nutricionistes, infermeres i administratives.

Unitats