castellano | français
Institut Cardiovascular Barcelona

Unitat de risc cardiovascular

 / UNITATS CARDIOLOGIA

INTRODUCCIÓ

Les malalties cardiovasculars són la causa de mortalitat i morbilitat més important a les societats desenvolupades. Per aquest motiu, el diagnòstic i el tractament dels factors de risc de malalties cardiovasculars és una prioritat de salut pública.

La unitat de risc cardiovascular es va crear per tal d’abordar de forma sistemàtica el diagnòstic i el tractament de tots aquells factors de risc que poden provocar malalties cardiovasculars: el tabac, la hipertensió arterial, les alteracions en el metabolisme dels lípids, la diabetes mellitus, l’obesitat i el sedentarisme, entre altres.

Aquesta unitat és multidisciplinar i està formada per metges especialistes en cardiologia clínica, ecocardiografia i altres tècniques d’imatge (resonància magnètica cardiaca, tomografia computada cardiaca, proves de medicina nuclear), endocrinologia, medicina interna i genètica, i també per nutricionistes, infermeres i administratives.

OBJECTIUS

  1. Abordar de forma sistemàtica i ràpida el diagnòstic i tractament dels pacients amb factors de risc cardiovascular.
  2. Asesorar i col.laborar amb tots aquells metges que puguin estar implicats en el control i milloria dels pacients amb factors de risc cardiovascular.
  3. Oferir consell genètic als pacients i familiars amb dislipèmies familiars, formes familiars d’hipertensió secundària, diabetes MODY i lipodistròfies.

DIAGNOSTIC

El diagnòstic i la estratificació pronòstica dels pacients es realitzaran utilitzant la història clínica, l’exploració física, les alteracions observades a l’analítica i a les proves d’imatge, i els protocols de la Unitat i de les societats de Cardiologia, Endocrinologia i Medicina Interna Europees i Americanes.

TRACTAMENT

El tractament s’individualitzarà segons la història clínica, la història familiar, l’exploració física i les alteracions observades a l’analítica i a les proves d’imatge. S’integrarà en el maneig dels pacients a tots aquells especialistes que siguin necessaris per un millor control i tractament del pacient.

EQUIP

Aquesta unitat és multidisciplinar i està formada per metges especialistes en cardiologia, endocrinologia, medicina interna i genètica i també per nutricionistes, infermeres i administratives.

Unitats