castellano | français
Institut Cardiovascular Barcelona

Unitat de miocardiopaties

 / UNITATS CARDIOLOGIA

INTRODUCCIÓ

Les miocardiopaties són un grup de malalties cardiovasculars que es caracteritzen per una alteració del muscle cardíac de forma primària. A més, sovint tenen una base genètica, una presentació familiar, un curs clínic heterogeni i poden ser causa de mort sobtada.

Aquestes malalties cardiovasculars es poden classificar en els següents grups: miocardiopatia hipertròfica, miocardiopatia arritmogènica, miocardiopatia dilatada, miocardiopatia no compactada i miocardiopatia restrictiva.

La unitat de miocardiopaties es va crear per tal d'abordar de forma sistemàtica el diagnòstic, pronòstic i tractament dels pacients amb miocardiopaties. Aquesta unitat és multidisciplinar i està formada per metges especialistes en cardiologia clínica, ecocardiografia i altres tècniques d'imatge (ressonància magnètica cardíaca, tomografia computada cardíaca, proves de medicina nuclear), genètica, electrofisiologia, cardiologia intervencionista i cirurgia cardíaca, i també per nutricionistes, infermeres i administratives.

A més, col·laborem estretament amb dues de les empreses més importants que realitzen el diagnòstic genètic a Europa i amb diferents grups de recerca clínica.

OBJECTIUS

  1. Abordar de forma sistemàtica i ràpida el diagnòstic, pronòstic i tractament dels pacients amb miocardiopaties.
  2. Assessorar i col·laborar amb tots aquells metges que puguin estar implicats en el control i millora dels pacients amb miocardiopaties.
  3. Oferir consell genètic i assessorament reproductiu als pacients i familiars amb miocardiopaties.

DIAGNOSTIC

El diagnòstic i l'estratificació pronòstica dels pacients es realitzaran utilitzant la història clínica, l'exploració física, les alteracions observades a l'analítica i a les proves d'imatge, i els protocols de la Unitat i de les societats de Cardiologia Europees i Americanes.

TRACTAMENT

El tractament s’individualitzarà segons la història clínica, la història familiar, l’exploració física i les alteracions observades a l’analítica i a les proves d’imatge. S’integrarà en el maneig dels pacients a tots aquells especialistes que siguin necessaris per un millor control i tractament del pacient.

EQUIP

Aquesta unitat és multidisciplinar i està formada per metges especialistes en cardiologia clínica, ecocardiografia i altres tècniques d'imatge (ressonància magnètica cardíaca, tomografia computada cardíaca, proves de medicina nuclear), genètica, electrofisiologia, cardiologia intervencionista i cirurgia cardíaca, i també per nutricionistes, infermeres i administratives.

A més, aquesta unitat col·labora estretament amb dues de les empreses més importants que realitzen el diagnòstic genètic a Europa i amb diferents grups de recerca clínica.

Unitats