castellano | français
Institut Cardiovascular Barcelona

Unitat de cardiopatia i embaràs

 / UNITATS CARDIOLOGIA

INTRODUCCIÓ

Les malalties cardiovasculars són, actualment, la causa de mortalitat i morbiditat més important a l'embaràs. L'hipertensió arterial és la malaltia cardiovascular més freqüent durant l'embaràs, es detecta en un 5-10% de les dones embarassades i, a vegades, pot formar part d'una malaltia més greu (pre-eclampsia, eclampsia, síndrome HELP). La malaltia tromboembòlica es detecta en un 0.2-0.5% de les dones embarassades i, al Regne Unit, és la causa més freqüent de mort a l'embaràs i puerperi. Entre les altres patologies cardiovasculars, les malalties congènites cardíaques són les més freqüents durant l'embaràs a les societats desenvolupades (75-80%), mentre que les malalties valvulars reumàtiques són les més freqüents a les societats menys desenvolupades (55-90%).

La unitat de cardiopatia i embaràs es va crear per tal d'abordar de forma sistemàtica i ràpida el diagnòstic i tractament de les malalties cardiovasculars en les dones embarassades, oferir consell preconcepcional a les pacients amb malalties cardiovasculars, i oferir consell genètic a les pacients i familiars amb cardiopaties familiars.

Aquesta unitat és multidisciplinar i està formada per metges especialistes en cardiologia clínica, ecocardiografia i altres tècniques d'imatge (ressonància magnètica cardíaca, tomografia computada cardíaca, proves nuclears), cardiologia pediàtrica, obstetrícia i genètica, i també per nutricionistes, infermeres i administratives.

OBJECTIUS

  1. Abordar de forma sistemàtica i ràpida el diagnòstic i tractament de les malalties cardiovasculars en les dones embarassades.
  2. Assessorar i col·laborar amb tots aquells metges que puguin estar implicats en el control i millora de les malalties cardiovasculars en les dones embarassades.
  3. Oferir consell preconcepcional a les pacients amb malalties cardiovasculars abans que es plantegi l'embaràs.
  4. Oferir consell genètic a les pacients i familiars amb cardiopaties familiars.

DIAGNOSTIC

El diagnòstic i l'estratificació pronòstica de les malalties cardiovasculars en les dones embarassades es realitzaran utilitzant la història clínica, l'exploració física, les alteracions observades a l'analítica i a les proves d'imatge, i els protocols de la Unitat i de les societats de Cardiologia, Obstetrícia, Endocrinologia i Medicina Interna Europees i Americanes.

TRACTAMENT

El tractament s’individualitzarà segons la història clínica, la història familiar, l’exploració física i les alteracions observades a l’analítica i a les proves d’imatge. S’integrarà en el maneig dels pacients a tots aquells especialistes que siguin necessaris per un millor control i tractament del pacient.

EQUIP

Aquesta unitat és multidisciplinar i està formada per metges especialistes en cardiologia clínica, ecocardiografia i altres tècniques d'imatge (ressonància magnètica cardíaca, tomografia computada cardíaca, proves nuclears), cardiologia pediàtrica, obstetrícia i genètica, i també per nutricionistes, infermeres i administratives.

Unitats