castellano | français
Institut Cardiovascular Barcelona

Unitat de valvulopaties

 / UNITATS CARDIOLOGIA

INTRODUCCIÓ

Les valvulopaties són un grup de malalties cardiovasculars que es caracteritzen per l’alteració d’alguna de les vàlvules cardíaques: vàlvula aòrtica, vàlvula mitral, vàlvula pulmonar i vàlvula tricúspide.

Donada la complexitat diagnòstica i terapèutica d'aquest tipus de malalties, aquesta unitat s'ha subdividit en varies segons la vàlvula afectada i el tipus de patologia: unitat de vàlvula aòrtica bicúspide, unitat d'estenosi aòrtica i TAVI, unitat de reparació de la vàlvula aòrtica, unitat de reparació mitral (percutània o quirúrgica), unitat d'insuficiència tricuspidea, entre altres.

La unitat de valvulopaties es va crear per tal d'abordar de forma sistemàtica el diagnòstic, pronòstic i tractament dels pacients amb valvulopaties. Aquesta unitat és multidisciplinar i està formada per metges especialistes en cardiologia clínica, ecocardiografia i altres tècniques d'imatge (ressonància magnètica cardíaca, tomografia computada cardíaca, proves de medicina nuclear), genètica, electrofisiologia, cardiologia intervencionista i cirurgia cardíaca, i també per nutricionistes, infermeres i administratives.

OBJECTIUS

  1. Abordar de forma sistemàtica i ràpida el diagnòstic, pronòstic i tractament dels pacients amb valvulopaties.
  2. Assessorar i col·laborar amb tots aquells metges que puguin estar implicats en el control i millora dels pacients amb valvulopaties.

DIAGNOSTIC

El diagnòstic i l'estratificació pronòstica dels pacients es realitzaran utilitzant la història clínica, l'exploració física, les alteracions observades a l'analítica i a les proves d'imatge, i els protocols de la Unitat i de les societats de Cardiologia Europees i Americanes.

TRACTAMENT

El tractament s’individualitzarà segons la història clínica, la història familiar, l’exploració física i les alteracions observades a l’analítica i a les proves d’imatge. S’integrarà en el maneig dels pacients a tots aquells especialistes que siguin necessaris per un millor control i tractament del pacient.

EQUIP

Aquesta unitat és multidisciplinar i està formada per metges especialistes en cardiologia clínica, ecocardiografia i altres tècniques d'imatge (ressonància magnètica cardíaca, tomografia computada cardíaca, proves de medicina nuclear), genètica, electrofisiologia, cardiologia intervencionista i cirurgia cardíaca, i també per nutricionistes, infermeres i administratives.

Unitats