castellano | français
Institut Cardiovascular Barcelona

Unitat CIA ostium secundum

 / UNITATS CARDIOLOGIA

INTRODUCCIÓ

La comunicació interauricular (CIA) ostium secundum és una de les cardiopaties congènites més freqüents a l'edat adulta i, en la gran majoria de pacients, es pot tancar amb èxit de forma percutània. Una sistemàtica avaluació de l'anatomia del septe interauricular i de la direcció, magnitud i conseqüències del curtcircuit permet individualitzar el tractament dels pacients amb aquest tipus de patologia.

unitat-cia-ostium-secundum

OBJECTIUS

  1. Abordar de forma sistemàtica i ràpida el diagnòstic, pronòstic i tractament dels pacients amb comunicació interauricular tipus ostium secundum.
  2. Assessorar i col·laborar amb tots aquells metges que puguin estar implicats en el control i millora dels pacients amb comunicació interauricular tipus ostium secundum.
  3. Oferir consell genètic i assessorament reproductiu als pacients i familiars amb comunicació interauricular tipus ostium secundum (en determinats casos).

DIAGNOSTIC

El diagnòstic i estratificació pronòstica dels pacients amb comunicació interauricular tipus ostium secundum es realitzaran utilitzant la història clínica, l'exploració física, l'analítica, el pulsioxímetre en repòs i esforç, les alteracions observades a les proves d'imatge i al cateterisme cardíac, i els protocols de la Unitat i de les societats de Cardiologia Europees i Americanes.

TRACTAMENT

El tractament s'individualitzarà segons la història clínica, l'exploració física, les alteracions observades a les proves d'imatge i al cateterisme cardíac, i els protocols de la Unitat i de les societats de Cardiologia Europees i Americanes. S'integrarà en el maneig dels pacients a tots aquells especialistes que siguin necessaris per a un millor control i tractament del pacient.

EQUIP

Aquesta unitat és multidisciplinar i està formada per metges especialistes en cardiologia clínica, ecocardiografia i altres tècniques d'imatge (ressonància magnètica cardíaca, tomografia computada cardíaca), genètica, cardiologia intervencionista i cirurgia cardíaca, i també per nutricionistes, infermeres i administratives. A més, aquesta unitat col·labora estretament amb dues de les empreses més importants que realitzen el diagnòstic genètic a Europa i amb diferents grups de recerca clínica.

Unitats