castellano | français
Institut Cardiovascular Barcelona

Unitat foràmen oval permeable

 / UNITATS CARDIOLOGIA

INTRODUCCIÓ

El foràmen oval permeable (FOP) és un espai potencial o separació entre el septum secundum i el septum primum. S'observa en un 20-25% dels adults i no es considera un veritable defecte del septe perquè no hi ha cap deficiència estructural del teixit septal auricular. Per estudiar el curtcircuit es realitzarà una ecocardiografia transtoràcica amb sèrum salí agitat i per estudiar l'anatomia es realitzarà una ecografia transesofàgica 3D.

L’aneurisma del septe interauricular (ASIA) és una redundància o deformitat sacular del septum interauricular que està present en un 2-3 % de la població. A efectes d’aquest protocol el definirem com una excursió del septum primum superior a 10 mm des del pla del septe auricular cap a l’aurícula dreta o esquerra o una excursió total (suma del desplaçament a dreta i esquerra) superior a 15 mm.

Unitat foràmen oval permeable

OBJECTIUS

  1. Abordar de forma sistemàtica i ràpida el diagnòstic, pronòstic i tractament dels pacients amb foràmen oval permeable amb o sense aneurisma del septe interauricular.
  2. Assessorar i col·laborar amb tots aquells metges que puguin estar implicats en el control i millora dels pacients amb foràmen oval permeable amb o sense aneurisma del septe interauricular.

DIAGNOSTIC

El diagnòstic del foràmen oval permeable amb o sense aneurisma del septe interauricular es realitzarà utilitzant la història clínica, l’exploració física, les alteracions observades a les proves d’imatge, i els protocols de la Unitat i de les societats de Cardiologia Europees i Americanes.

TRACTAMENT

El tractament s’individualitzarà segons la història clínica, l’exploració física, les alteracions observades a les proves d’imatge, i els protocols de la Unitat i de les societats de Cardiologia Europees i Americanes. S’integrarà en el maneig dels pacients a tots aquells especialistes que siguin necessaris per un millor control i tractament del pacient.

EQUIP

Aquesta unitat és multidisciplinar i està formada per metges especialistes en cardiologia clínica, ecocardiografia i altres tècniques d'imatge (ressonància magnètica cardíaca, tomografia computada cardíaca), neurologia, hematologia, cardiologia intervencionista, i també per nutricionistes, infermeres i administratives.

Unitats