castellano | français
Institut Cardiovascular Barcelona

Unitat tancament orelleta esquerra

 / UNITATS CARDIOLOGIA

INTRODUCCIÓ

La fibril·lació auricular (FA) és l'arrítmia cardíaca més freqüent. La seva incidència augmenta amb l'edat i la seva prevalença augmentarà en els pròxims anys degut a l'envelliment progressiu de la població.

La complicació més greu de la fibril·lació auricular és l'accident vascular cerebral (AVC) d'origen cardioembòlic, que ocasiona una alta tassa de discapacitat i mortalitat. A la FA no valvular, la gran majoria de trombus que embolitzen s'originen a l'orelleta esquerra. A la FA en pacients amb estenosi mitral reumàtica també es poden veure trombus a altres localitzacions de l'aurícula esquerra i a la FA en pacients amb pròtesis valvulars cardíaques els trombus poden formar-se a la mateixa pròtesi.

Per estimar el risc d'AVC embòlic a la FA no valvular, s'utilitza la puntuació CHA2DS2-VASc, i també altres paràmetres clínics, analítics i ecocardiogràfics. Per estimar el risc de sagnat associat al tractament anticoagulant oral (ACO) s'utilitza la puntuació HAS-BLED, i també altres paràmetres clínics i analítics, així com la presència d'alteracions a la RM o TC cerebral.

En aquells pacients amb FA no valvular i alt risc hemorràgic, es pot considerar el tancament percutani de l'orelleta esquerra com alternativa al tractament anticoagulant.

OBJECTIUS

  1. Abordar de forma sistemàtica i ràpida l'estudi, control i tractament dels pacients a qui se'ls hi indica el tancament de l'orelleta esquerra.
  2. Assessorar i col·laborar amb tots aquells metges que puguin estar implicats en l'estudi, control i tractament dels pacients als quals se'ls indica el tancament de l'orelleta esquerra.

DIAGNOSTIC

L'avaluació inicial dels pacients als quals se'ls indica el tancament de l'orelleta esquerra es realitzarà utilitzant la història clínica, l'exploració física, les alteracions observades a l'analítica i a les proves d'imatge, i els protocols de la Unitat i de les societats de Cardiologia Europees i Americanes.

Unitat tancament orelleta esquerra

TRACTAMENT

La selecció dels pacients a qui es practicarà el tancament de l’orelleta esquerra s’individualitzarà segons la història clínica, l’exploració física, l’analítica, les alteracions observades a les proves d’imatge, i els protocols de la Unitat i de les societats de Cardiologia Europees i Americanes.

EQUIP

Aquesta unitat és multidisciplinar i està formada per metges especialistes en cardiologia clínica, ecocardiografia i altres tècniques d'imatge (ressonància magnètica cardíaca, tomografia computada cardíaca), arrítmies, neurologia, nefrologia, hematologia, medicina interna, cardiologia intervencionista, i també per nutricionistes, infermeres i administratives.

Unitats